Art. 37. In afwijking van artikel 203, 2, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, worden niet als definitief belaste inkomsten afgetrokken de dividenden die door intercommunales aan elektriciteitsproducenten worden verleend of toegekend ter vergoeding van de inbreng van diensten, bekwaamheid en ervaring op het gebied van productie, transport en koppeling van elektriciteit.