Art. 14.

De Koning kan de calorische onderwaarde bedoeld in artikel 13, 2į vaststellen en de andere essentiŽle eisen bedoeld in de artikelen 11, 12 en 13 specificeren door het uitvaardigen van bijzondere technische normen voor bepaalde categorieŽn van verpakkingen of verpakkingsmaterialen.