Art. 20ter.

De minister kan met de andere betrokken ministers protocols afsluiten om de aspecten in verband met deze wet en haar uitvoeringsbesluiten te regelen betreffende :

  1. de verdeling van de bevoegdheden en opdrachten aangaande het toezicht en de controle;
  2. de voorbereiding van reglementeringen.