Art. 2. Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder :

[...]

2° « de wet van 15 april 1994 » : de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federale Agentschap voor Nucleaire Controle.