Onderafdeling IV.
Saneringsfinanciering


Art. 24.

De bepalingen van artikel 13 tot en met 15 zijn van overeenkomstige toepassing.