Art. 12.

1

De jacht op vogels en zeezoogdieren is verboden in de zeegebieden.

2

De Koning kan op voordracht van de minister , maatregelen nemen om de sportvisserij te beperken in de zeegebieden.