Art. 16.

§ 1

Het storten in de zeegebieden is verboden.

 

§ 2

Het storten in zee, buiten de zeegebieden, is eveneens verboden voor Belgische onderdanen en schepen onder Belgische vlag of in België geregistreerd.

 

§ 3

Het verbod is niet van toepassing voor het storten van:
i. as van verbrande menselijke lijken;
ii. de niet-verwerkte vis, visafval en bijvangst overboord gezet door vissersvaartuigen;
iii. baggerspecie;
iv. inerte materialen van natuurlijke oorsprong, bestaande uit vast, chemisch onbehandeld geologisch materiaal, waarvan de chemische bestanddelen niet in het mariene milieu vrijkomen.