Art. 17. Directe lozingen in de zeegebieden zijn verboden.