Art. 24bis.

1

Ingeval van verontreiniging of schade in de zeegebieden :

1 meldt de exploitant dit onverwijld aan de door de Koning aangewezen instantie, volgens de door de Koning bepaalde procedure;
2 treft de exploitant elke redelijke preventieve maatregel of inperkingsmaatregel.

2

Op elk moment kan de overheid met bevoegdheid op zee :

1 de exploitant verplichten aanvullende informatie te verstrekken over de verontreiniging of de schade;
2 de exploitant verplichten preventieve maatregelen of inperkingsmaatregelen te nemen;
3 de exploitant verplichten instructies te volgen voor het nemen van preventieve maatregelen of inperkingsmaatregelen;
4 zelf preventieve maatregelen of inperkingsmaatregelen nemen.

3

De exploitant draagt de kosten voor de overeenkomstig deze afdeling genomen preventieve maatregelen en inperkingsmaatregelen. De Koning bepaalt de regels en de procedures voor het vaststellen en verhalen op de exploitant van de kosten voor de overeenkomstig deze afdeling genomen preventieve maatregelen en inperkingsmaatregelen.