Art. 51.

Wordt gestraft met een geldboete van tienduizend EUR tot vijfentwintigduizend EUR, de kapitein die een inbreuk pleegt op artikel 20, 1, of artikel 21, 1, of de uitvoeringsbesluiten ervan.