Art. 53. Diegene die de verplichting, bedoeld in artikel 36, 1, niet heeft nageleefd of doen naleven, wordt gestraft met een geldboete van tienduizend EUR tot tweehonderdduizend EUR.