Art. 55. Wordt gestraft met een geldboete van tweeduizend EUR tot tienduizend EUR, hij die bij het uitoefenen van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten de regelmatig uitgevoerde opdrachten van controle, toezicht en opsporing verhindert of de instructies of de co÷rdinatie door de overheid manifest negeert.