Art. 62. Artikel 6 van dezelfde wet wordt aangevuld als volgt:
" De schepen die de Belgische havens aanlopen, moeten voorzien zijn van een identificatienummer verstrekt door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO).
Dit identificatienummer moet duidelijk leesbaar zijn op de relevante scheepsdocumenten. "