Art. 65. Artikel 12 van dezelfde wet wordt aangevuld als volgt:
" Het is een schip dat aan boord niet beschikt over een noodplan voor koolwaterstoffenverontreiniging, conform met het Verdrag en met artikel 11bis, verboden een Belgische haven te verlaten. "