Art. 76. Artikel 14, eerste lid, van dezelfde wet wordt aangevuld als volgt:
" e) alle andere nodige maatregelen treffen ter bescherming van het mariene milieu van de territoriale zee en de exclusieve economische zone tegen mogelijke verontreiniging. "