E. Onderzoeksplicht in het kader van de exploitatie van bepaalde risico-inrichtingen.

Art. 33. De Vlaamse Regering kan bij algemene regel bepalen dat de exploitanten van bepaalde categorieŽn van risico-inrichtingen binnen een door haar bepaalde termijn en vervolgens periodiek volgens de door haar bepaalde periodiciteit op eigen initiatief en op eigen kosten een oriŽnterend bodemonderzoek moeten uitvoeren. [...]

Art. 33bis.

ß 1.

Naar aanleiding van de aanvang van de exploitatie van de door de Vlaamse Regering aangewezen risico-inrichtingen die vergunningsplichtig zijn krachtens titel V van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, wordt op initiatief en op kosten van de exploitant een oriŽnterend bodemonderzoek uitgevoerd.

Het oriŽnterend bodemonderzoek wordt uitgevoerd en het verslag daarvan wordt aan de OVAM bezorgd vůůr de†omgevingsvergunningsaanvraag voor de exploitatie van de risico-inrichting bij de vergunningverlenende overheid wordt ingediend.

ß 2.

Voor de risico-inrichtingen, vermeld in paragraaf 1, waarvoor op het moment van de aanvang van de exploitatie de onderzoeksplicht, vermeld in ß 1, niet van toepassing was, wordt op initiatief en op kosten van de exploitant eenmalig een oriŽnterend bodemonderzoek uitgevoerd.

De Vlaamse Regering bepaalt voor welke van die risico-inrichtingen het oriŽnterend bodemonderzoek wordt uitgevoerd en het verslag daarvan aan de OVAM wordt bezorgd vůůr 7 januari 2014, en voor welke van die risico-inrichtingen die verplichtingen worden uitgevoerd vůůr 7 juli 2015.