Art. 34. Als een handelaar of een vennootschap die eigenaar is van een risicogrond, failliet wordt verklaard, wordt op initiatief van de curator een oriŽnterend bodemonderzoek uitgevoerd op de risicogrond.