Onderafdeling III.
Ambtshalve oriŽnterend bodemonderzoek


Art. 37. Met behoud van de bevoegdheden van de toezichthoudende ambtenaren krachtens andere wetten of decreten, kan de OVAM te allen tijde ambtshalve een oriŽnterend bodemonderzoek uitvoeren.