Art. 44.

Het beschrijvend bodemonderzoek kan gelijktijdig of onmiddellijk na het oriŽnterend bodemonderzoek worden uitgevoerd. In dat geval worden de resultaten van beide onderzoeken in een verslag bij de OVAM ingediend, onder de benaming ‘Verslag van oriŽnterend en beschrijvend bodemonderzoek’.


Een oriŽnterend en beschrijvend bodemonderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van een bodemsaneringsdeskundige conform de standaardprocedure, vastgesteld door de Vlaamse Regering op voorstel van de OVAM. Een verslag van oriŽnterend en beschrijvend bodemonderzoek wordt opgemaakt en bij de OVAM ingediend door de bodemsaneringsdeskundige conform de voormelde standaardprocedure.


Een bodemonderzoek dat niet is uitgevoerd conform de standaardprocedure vermeld in het tweede lid, wordt niet beschouwd als een oriŽnterend en beschrijvend bodemonderzoek.


Artikel 40 is van overeenkomstige toepassing op de beslissingen over het oriŽnterend en beschrijvend bodemonderzoek.