Onderafdeling II.
Doel, procedure en inhoud van het beperkt bodemsaneringsproject


Art. 57.

De bepalingen van artikelen 47 en 48 zijn van overeenkomstige toepassing.