Art. 57.

De bepalingen van artikelen 47 en 48 zijn van overeenkomstige toepassing.