Onderafdeling IV.
Voorwaarden en termijn voor de uitvoering van de bodemsaneringswerken


Art. 59.

De bepalingen van artikelen 52 en 53 zijn van overeenkomstige toepassing.