Onderafdeling III.
Kennisgeving van de bodemsaneringswerken en plaatsbeschrijving


Art. 66. De Vlaamse Regering stelt nadere regelen vast betreffende de kennisgeving van de uitvoering van de bodemsaneringswerken en de uitvoering van een plaatsbeschrijving voor de aanvang van de bodemsaneringswerken.