Art. 397.

Elke inbreuk op dit boek welke niet wordt bestraft bij de bepalingen van de artikelen 395 en 396 alsook elke inbreuk op de besluiten genomen ter uitvoering van dit boek wordt bestraft met een geldboete van 625,00 euro tot 3125,00 euro.

 

[...]