Art. 397.

Elke inbreuk op deze wet welke niet wordt bestraft bij de bepalingen van de artikelen 395 en 396 alsook elke inbreuk op de besluiten genomen ter uitvoering van deze wet wordt bestraft met een geldboete van 12,50 EUR tot 2.500 EUR.

 

[...]