Art. 400.

[...]

De besluiten bedoeld in het artikel 392 worden genomen op de gezamenlijke voordracht van de ministers bevoegd voor Economische Zaken, FinanciŽn, Leefmilieu en Volksgezondheid.