Art. 4.1.9.1.5.

De exploitant is gehouden het nodige te doen opdat de milieuco÷rdinator zijn taak naar behoren kan vervullen. Hij stelt hem hulppersoneel, lokalen, materiaal en middelen ter beschikking voor zover vereist.

á

De milieuco÷rdinator die een werknemer is van de exploitant, mag geen nadeel ondervinden van de taak die hij als milieuco÷rdinator vervult.