Art. 4.1.9.2.6.

1.

De volgende elementen van de in artikel 4.1.9.2.4. bedoelde milieuaudit moeten, binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de validatie van de milieuaudit, worden meegedeeld:

1 aan de afdeling Milieu, bevoegd voor de omgevingsvergunning:

de elementen bedoeld sub 1 tot en met sub 8 van artikel 4.1.9.2.5, 2;
2 aan de Vlaamse Milieumaatschappij:

de elementen bedoeld sub 1 tot en met sub 4 van artikel 4.1.9.2.5, 2.

2.

De gevalideerde milieuaudit moet door de exploitant gedurende ten minste 5 jaar bewaard worden en ter beschikking gehouden van de toezichthouder.