Art. 55.

1.

Invoer van dierlijke mest of andere meststoffen, die niet valt onder het toepassingsgebied van .

Verordening nr. 1013/2006, kan slechts gebeuren mits voorafgaande toestemming van de Mestbank.

De Vlaamse Regering stelt de nadere regels aangaande deze voorafgaande toestemming vast. De Vlaamse Regering kan tevens een bedrag opleggen ter delging van de administratieve kosten die hiermee gepaard gaan.

2.

Uitvoer van dierlijke mest of andere meststoffen, die niet valt onder het toepassingsgebied van Verordening nr. 1013/2006, kan door de Vlaamse Regering onderworpen worden aan de voorafgaande toestemming van de Mestbank.