Bijlagen.

[...]


Bijlage I. Inhoud van de stroomgebiedbeheerplannen

[...]


Bijlage II. Inhoud van de maatregelenprogramma's

[...]


Bijlage III. Inhoud van de bekkenspecifieke en grondwatersysteemspecifieke delen van het stroomgebiedbeheerplan

[...]


Bijlage IV. Inhoud van het wateruitvoeringsprogramma

[...]