Afdeling IV.
Afstand van eigendomsrecht


Art. 118.

Afstand van het eigendomsrecht of van de andere zakelijke rechten, vermeld in artikel 2, 18, ontslaat de houder van het zakelijk recht niet van de verplichting om het beschrijvend bodemonderzoek of de bodemsanering uit te voeren die op hem rusten krachtens de bepalingen van dit decreet.