Subafdeling 5.2.2.11.
Inrichtingen voor het behandelen van afvalstoffen in, of deel uitmakend van, een rioolwaterzuiveringsinstallatie


Art. 5.2.2.11.1. Deze subafdeling is van toepassing op inrichtingen voor de behandeling van afvalstoffen in, of deel uitmakend van, rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Art. 5.2.2.11.2.

1.

In afwijking van artikel 5.2.1.2 is geen weegbrug vereist.

2.

In afwijking van artikel 5.2.1.3 moet het werkplan enkel omvatten:

1 de organisatie van de aanvoer van de afvalstoffen;
2 de organisatie van de verwerking van de aangevoerde afvalstoffen;
3 de organisatie van de afvoer van de afvalstoffen;
4 de verwerkingswijze van de aangevoerde afvalstoffen indien de inrichting (tijdelijk) buiten werking is;
5 de maatregelen voor het opvangen van ongewenste neveneffecten en het voorkomen van de hinder.

3.

In afwijking van artikel 5.2.1.5, 1, moet geen uithangbord worden voorzien.