Art. 5.2.2.11.2.

1.

In afwijking van artikel 5.2.1.2 is geen weegbrug vereist.

2.

In afwijking van artikel 5.2.1.3 moet het werkplan enkel omvatten:

1 de organisatie van de aanvoer van de afvalstoffen;
2 de organisatie van de verwerking van de aangevoerde afvalstoffen;
3 de organisatie van de afvoer van de afvalstoffen;
4 de verwerkingswijze van de aangevoerde afvalstoffen indien de inrichting (tijdelijk) buiten werking is;
5 de maatregelen voor het opvangen van ongewenste neveneffecten en het voorkomen van de hinder.

3.

In afwijking van artikel 5.2.1.5, 1, moet geen uithangbord worden voorzien.