Subafdeling 3.
Statuten en statutenwijzigingen

[...]


Art. 38. [...]

Art. 39. [...]

Art. 40. [...]

Art. 41. [...]

Art. 42. [...]