Hoofdstuk IV.
Bestuurlijk toezicht

[...]


Afdeling 1.
Algemene bepalingen

[...]


Art. 71. [...]

Art. 72. [...]

Art. 73. [...]

Art. 74. [...]

Afdeling 2.
Algemeen bestuurlijk toezicht op de intergemeentelijke overheid

[...]


Art. 75. [...]

Art. 75bis. [...]

Art. 75ter. [...]

Art. 75quater. [...]

Art. 75quinquies. [...]

Art. 75sexies. [...]

Art. 75septies. [...]

Afdeling 3.
Dwangtoezicht

[...]


Art. 75octies. [...]