Art. 123.

ง 1

Als een handelaar of een vennootschap die eigenaar is van een risicogrond, failliet wordt verklaard, wordt op initiatief van de curator een ori๋nterend bodemonderzoek uitgevoerd op de risicogrond. De curator neemt het initiatief tot het uitvoeren van het ori๋nterend bodemonderzoek binnen een termijn van zestig dagen na zijn vaststelling dat de gefailleerde eigenaar is van een risicogrond.

 

ง 2

[...]

 

ง 3

Binnen een termijn van zestig dagen na ontvangst van het verslag van ori๋nterend bodemonderzoek spreekt de OVAM er zich over uit en stelt ze de curator [...] en de eigenaar en de gebruiker van de grond hiervan in kennis.