Onderafdeling II.
Saneringsdoel


Art. 131.

De bepalingen van artikel 21 zijn van overeenkomstige toepassing.