Onderafdeling I.
Algemene bepaling

[...]


Art. 13. [...]