Artikel 1.

Deze wet is van toepassing op de inrichtingen bedoeld in artikel 3, 1, tweede lid, van het samenwerkingsakkoord, zoals bedoeld onder artikel 2, 1.

Deze wet is niet van toepassing op de doorvoermagazijnen.