Afdeling I.
Vaststelling van een site


Art. 140.

ß 1

De OVAM kan een site vaststellen op basis van bodemverontreiniging of potentiŽle bodemverontreiniging. Die vaststelling wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

ß 2

De Vlaamse Regering kan een site vaststellen op basis van andere factoren dan bodemverontreiniging of potentiŽle bodemverontreiniging, na advies van de OVAM over de bodemverontreiniging of potentiŽle bodemverontreiniging. Bij die vaststelling kan een potentiŽle nabestemming gevoegd zijn en ze wordt bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.


In de vaststelling, vermeld in het eerste lid, kan de Vlaamse Regering afwijken van de regeling, vastgesteld krachtens artikel 138. In dat geval kan de Vlaamse Regering bepalen dat artikel 141 niet van toepassing is op de site.