Hoofdstuk Vbis.
Federale bijdrage die strekt tot de compensatie van de inkomstenderving van de gemeenten ingevolge de liberalisering van de elektriciteitsmarkt


Art. 22bis. [...]