Art. 146.

Alle belanghebbenden kunnen tegen de volgende beslissingen van de OVAM beroep indienen bij de Vlaamse Regering:

1 de conformverklaring van het bodemsaneringsproject of van het beperkt bodemsaneringsproject;
2 de vaststelling van de voorwaarden en de termijn voor de uitvoering van de bodemsaneringswerken.