Art. 156.

In geval van een vrijstelling van de onderzoeksplicht, vermeld in artikel 31, ง 1, kan de OVAM beslissen om ambtshalve een ori๋nterend bodemonderzoek uit te voeren of de grond op te nemen in een site met het oog op de uitvoering van een siteonderzoek.