Art. 5.2.3bis.1.1.

Deze subafdeling is van toepassing op inrichtingen ingedeeld volgens volgende rubrieken:

12.3.4.1.b,c,e,f,g,h,j,k,l,m;
22.3.4.2.b,c,d,e,f,g;
32.3.5.