Art. 29septies. De definitieve versies van de beslissingen van het directiecomité [...] van de commissie zijn openbaar en worden gepubliceerd op de website van de Commissie, www.creg.be, [...].