Afdeling 3.
Vereisten bij het op de markt introduceren


Art. 14quater.

§ 1.

Het op de markt introduceren en/of in gebruik nemen van een egp dat niet aan alle relevante bepalingen van de toepasselijke uitvoeringsmaatregel voldoet en niet overeenkomstig artikel 14quinquies, § 1, eerste lid, voorzien is van de CE-markering, is verboden, en kan worden beperkt of belemmerd op grond van voorschriften inzake ecologisch ontwerp die verband houden met de parameters inzake ecologisch ontwerp die door de toepasselijke uitvoeringsmaatregelen worden bestreken.

 

§ 2.

Egp’s die niet in overeenstemming zijn met de bepalingen van de toepasselijke uitvoeringsmaatregel, kunnen niettemin toch worden getoond, bijvoorbeeld op handelsbeurzen en tentoonstellingen en tijdens demonstraties, mits zichtbaar is aangegeven dat zij niet in overeenstemming zijn en dat zij niet op de markt worden geļntroduceerd/in gebruik worden genomen zolang zij niet in overeenstemming zijn.