Art. 14sexies. Alvorens een onder uitvoeringsmaatregelen vallend egp op de markt te introduceren en/of in gebruik te nemen, onderwerpt de fabrikant of zijn gevolmachtigde het egp aan een overeenstemmingsbeoordeling, waarbij het aan alle relevante vereisten van de toepasselijke uitvoeringsmaatregel wordt getoetst.