Onderafdeling 1.
Voorschriften inzake componenten


Art. 14septies. Op grond van uitvoeringsmaatregelen kunnen fabrikanten of hun gevolmachtigden die componenten en subeenheden op de markt introduceren en/of in gebruik nemen, worden verplicht aan de fabrikant van egp’s die onder uitvoeringsmaatregelen vallen, relevante informatie te verstrekken over de materiaalsamenstelling en het verbruik van energie, materialen en/of hulpbronnen van de componenten of subeenheden.