Onderafdeling 2.
Informatie voor de consument


Art. 14octies.

Overeenkomstig de geldende uitvoeringsmaatregel dragen fabrikanten er zorg voor dat de afnemers van egp’s in een door hen geschikt geachte vorm worden ge´nformeerd over:

  1. de rol die zij kunnen spelen bij een duurzaam gebruik van het egp; en
  2. het ecologisch profiel van het egp en de voordelen van een ecologisch ontwerp, voor zover de uitvoeringsmaatregelen zulks vereisen.