Art. 14octies.

Overeenkomstig de geldende uitvoeringsmaatregel dragen fabrikanten er zorg voor dat de afnemers van egp’s in een door hen geschikt geachte vorm worden ge´nformeerd over:

  1. de rol die zij kunnen spelen bij een duurzaam gebruik van het egp; en
  2. het ecologisch profiel van het egp en de voordelen van een ecologisch ontwerp, voor zover de uitvoeringsmaatregelen zulks vereisen.