Afdeling 6.
Verantwoordelijkheden van de importeur


Art. 14nonies.

Indien de fabrikant niet in de Unie is gevestigd en in afwezigheid van een gevolmachtigde, dient de importeur ervoor te zorgen :

  1. dat het op de markt ge´ntroduceerde en/of in gebruik genomen egp voldoet aan de bepalingen van dit hoofdstuk en aan de toepasselijke uitvoeringsmaatregel; en
  2. dat de EG-verklaring van overeenstemming en de technische documentatie worden bijgehouden en ter beschikking worden gesteld.